Litografier, numrerade och signerade i begränsad upplaga

Gala Koretik