Grafiska blad, numrerade och signerade i begränsad upplaga

Tomas Hammar