Litografier, numrerade och signerade i begränsad upplaga

Jesper Waldersten