Åke Ahlberg

Åke Ahlberg föddes 1943.

Åke studerade vid Konstfack 1960-1961, Konstfack 1965-1966,

samt Berghs Reklam och marknadsskola 1970-1972.

Han målar porträtt, interiörer, inre och yttre landskap i akvarell

och olja. 


Han arbetar även med litografier och blandteknik. Konsten är för

honom, att följa sin inre kompass även om sanningen sitter i

betraktarens ögon.