Grafiska blad, numrerade och signerade i begränsad upplaga

Sven Lidberg