Litografier

Willy Thessing,

svensk bildkonstnär född 1939.

Willy Thessing