Dagmar Liljedahl

   

Juni 2015

Dagmar Liljedahl

Jag heter Dagmar Liljedahl

(f. 1938). Sedan jag flyttade till Norrtälje och kom i kontakt med Vedic Art har mitt måleri tagit fart.

 

Efter att ha gått ut Lärarseminariet (1961) har jag arbetat som lågstadielärare. Jag älskar mitt yrke och att få ha med barn att göra. Deras spontanitet och inlevelse är en stor inspirationskälla för mig.

 

Jag är uppvuxen i ett konstnärshem. Min mor, Anna Lisa Bergström, var en utövande konstnär med ett måleri som präglades av att med färg och form återge naturen. Hon var medlem i Roslagens Konstnärsgille - utöver ett stort antal egna utställningar deltog hon också i många samlingsutställningar.

 

Jag lärde mig tidigt att se och hantera färger och hur man kan gestalta med färg och form. Under mitt yrkesverksamma liv (1972 – 2001) har mitt konstnärskap helt ägnats åt att inspirera egna barn och mina lågstadieelever.

 

På lärarseminariet (1959 – 1961) hade jag en fantastisk bild- och färglärare som hette Gunnar Sandberg. Han inspirerade mig till att arbeta med varierande tekniker och uppmuntrade mig att fortsätta att återge världen på mitt sätt. Detta har präglat mitt måleri allt sedan dess. Övriga studier har skett hos Curt Källman 2001-2009, Anders Wallin 2009, 10, 11, 12.

 

Jag är medlem i Roslagens Konstnärsgille.

 

Mitt måleri speglar mitt inre – mitt intuitiva och spontana jag. Det abstrakta i mina målningar är inte en återgiven verklighet utan ett uttryck för något som ännu inte är ett igenkännande utan något som utmanar till att tänka och känna - jag kallar det för ”visuell abstraktion”.

När jag ställer mig framför målarduken är det viktigt att såväl atmosfär som sinnesstämning är de rätta annars får jag ingen inspiration. Mina bilder kommer inifrån och bygger på spontanism med struktur och harmoni i färg och form. I färger är jag en höstmänniska men mitt sinne längtar efter ljus.


Mina utställningar

Galleri Kaxig 2006

Galleri Kaxig 2007

Galleri Kaxig 2007

Galleri Ängel 2008

Norrtälje Konsthall 2009

Ateljerundan i Norrtälje 2009

Konsthallen, Gamla Stan 2009

Atelier Ciresia 2010

Konstrundan i Norrtälje 2010

Galleri Riddaren 2011

Julsalongen Norrtälje Konsthall 2012

Lions vårsalong, Rimbo 2012

Våra skärgårdars konstgillé 2012

Nagu, Mariehamn, Rådmansö

Galleri Svea 2013

Lions vårsalong, Rimbo 2013

Wallinska Galleriet Norrtälje 2013

Julsalongen i Norrtälje Konstahall 2013/2014

Julsalongen i Norrtälje Galleri Gillet 2014/2015

Blå Måndag - Wallinska Galleriet julen 2014

 

Kommande utställning:

Art Nordic, Öksnehallen Köpenhamn 2-4 maj 2015